Välkommen till Danderyds Montessoriskola

 Öppet hus

Välkommen på Öppet hus, lördagen den 18/1-2020, kl 10:00-13:00.

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.
Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem