Välkommen till Danderyds Montessoriskola

SKOLVALET HAR ÖPPNAT

Under perioden 17/1 - 5/2 håller skolvalet öppet. För att ansöka till vår skola använder du följande länk och loggar in via E-tjänst och ditt Bank-ID. Lycka till.

https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/grundskola/val-av-grundskola/

Kontakta gärna vår administratör för mer information på admin@dmskola.se

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.


Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem

Uppdaterad 2021.04.07