Välkommen till Danderyds Montessoriskola

Infokväll

Öppet hus, onsdagen den 28/11-2018, kl 18:00-20:00.

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.
Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem