Välkommen till Danderyds Montessoriskola

Infokväll

Välkommen till infokväll om skolans verksamhet tisdagen den 29/11 kl. 18-20.

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.
Läs vidare