Välkommen till Danderyds Montessoriskola

SKOLVALET HAR ÖPPNAT

Mellan den 18 januari och den 13 februari 2022 är skolvalet öppet. För att ansöka om plats till vår skola loggar du in via Danderyd kommuns E-tjänst 

https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/grundskola/valja-skola-till-hosten-2022/

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.


Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem