Välkommen till Danderyds Montessoriskola
Öppet hus, lördagen den 28/1-2017, kl 10:00-12:00.

Infokväll

Öppet hus, lördagen den 28/1-2017, kl 10:00-12:00.

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.
Läs vidare