Välkommen till Danderyds Montessoriskola

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

Skolvalet närmar sig och därför bjuder vi in till öppet hus tisdagen den 30/11 mellan 17:30 - 19:00. På plats kommer rektor Sofia, biträdande rektor/fritidsansvarig Jonas samt läraren i Förskoleklassen Ann-Christine att vara. Adressen är Vendevägen 94, Danderyd. Vi önskar alla intresserade varmt välkommen.

Anmäl gärna ert intresse i förväg till: rektor@dmskola.se

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.


Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem