Välkommen till Danderyds Montessoriskola

Vår vision

Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Skolan och fritidshemmet uppfyller författningarnas krav.


Läs vidare om försskoleklass och grundskola             Läs vidare om fritidshem

Uppdaterad 2021.04.07