april 07, 2021 · Kommentarer inaktiverade för Tillgänglighetsrapport

Tillgänglighetsrapport

Tillgänglighet för www.dmskola.se

Danderyds Montessoriskola AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.dmskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.dmskola.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Nivå AA, bedöms som ej godkänd

Sökfunktion saknas.

Vi kommer att uppdatera webbplatsen under läsåret 22/23 och då åtgärda detta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.dmskola.se med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 mars 2022

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 mars 2022