april 07, 2021 · Kommentarer inaktiverade för Tillgänglighetsrapport

Tillgänglighetsrapport

Tillgänglighet för www.dmskola.se

Danderyds Montessoriskola AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.dmskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.dmskola.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Nivå A, bedöms som delvis ok

Sidan har inte bara enstaka bilder, men då alternativ text saknas på dessa kan denna punkt inte godkännas.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

Nivå A, bedöms som delvis godkänd

Vissa länkar (tex kontaktinformation) är endast markerade i färg.

1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Nivå AA, bedöms som delvis godkänd.

På några ställen är texten ovanpå en bild eller mönster som gör att konstrasten inte är tillräcklig.

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Nivå AA, bedöms som ej godkänd

Sökfunktion saknas

3.1.1 Ange sidans språk i koden

Nivå A, bedöms som ej godkänd

Fel språk anges i koden.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.dmskola.se med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 7 april 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 april 2021