Riktlinjer för antagning av barn till
Danderyds Montessoriskola

Skolan är öppen för alla barn. Antagningen sker enligt de kriterier som anges nedan.

Revidering av kön sker årligen genom att familjer som har barn anmälda i kön tillskrivs med förfrågan om de önskar kvarstå i kön.

Antagning sker främst inför höstterminens start, men kan också ske under pågående läsår, beroende på bland annat tillgänglig plats i skolan. Skolvalet öppnas i början av vårterminen (se danderyd.se för exakta datum) och görs via Danderyd kommuns hemsida (E-tjänst).

Vi har fyra antagningskriterier:

  1. I första hand barn med montessoribakgrund med hemvist inom Danderyds kommun.
  2. I andra hand barn med hemvist inom Danderyds kommun.
  3. I tredje hand barn med montessoribakgrund från annan kommun.
  4. I fjärde hand övriga där anmälningsdatum gäller som ködatum.
[unex_ce_button id="content_irvxp7udb,column_content_bioy6jpkq" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="full_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1f9bf9" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="5px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1b8be0" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://sms.schoolsoft.se/dmskola/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=dmskola " button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Anmäl nu[/ce_button]