Riktlinjer för antagning av barn till
Danderyds Montessoriskola

Skolan är öppen för alla barn. Antagningen sker enligt de kriterier som anges nedan.

Revidering av kön sker årligen genom att familjer som har barn anmälda i kön tillskrivs med förfrågan om de önskar kvarstå i kön.

Antagning sker främst inför höstterminens start, men kan också ske under pågående läsår, beroende på bland annat tillgänglig plats i skolan.

Dessa riktlinjer kan komma att ändras efter beslut av styrelsen för Danderyds Montessoriskola. Information om ändrade riktlinjer lämnas därvid till de familjer som har barn anmälda i skolans kö.

 Vi har tre antagningskriterier:

  1. I första hand tar vi in syskon till elever som redan går på Danderyds Montessoriskola
  2. I andra hand barn med montessoribakgrund med hemvist inom Danderyds kommun
  3. I tredje hand övriga

Anmälningsdatum gäller som ködatum.

[unex_ce_button id="content_irvxp7udb,column_content_bioy6jpkq" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="full_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1f9bf9" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="5px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1b8be0" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://sms.schoolsoft.se/dmskola/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=dmskola " button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Anmäl nu[/ce_button]